Roadmap: Blogger + PPC + AFF

 

ไม่เริ่มเดิน เมื่อไหร่จะถึง
ไม่เริ่มเดิน เมื่อไหร่จะถึง

Roadmap นี้ทำเงินให้ผมได้เดือนละเป็นหมื่นบาท (ถ้าทำครบทุกขั้นตอนนะครับ) ไม่ได้ล้อเล่น แต่ขอบอกไว้ก่อนว่า Roadmap นี้ ไม่เหมาะกับคนเป็นโรคหัวใจและไม่ใช่สำหรับมือใหม่ (มือใหม่ต้องไปหาความรู้เพิ่มก่อนจะมาทำนะครับ) เพราะผมจะไม่ย้อนอธิบายอะไรมากไปกว่านี้ ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ เพราะผมจะเข้ามาเฉพาะโพสจริงๆส่วนใหญ่

read more