Search Engine Optimization เป็นเรื่องของทุกคน

บางครั้งผมก็ยังไม่ค่อยชินกับการได้เห็นวิชา SEO ลงในนิตยสารหรือบล็อกธุรกิจอย่าง Inc. Wired Forbes ฯลฯ ตอนนี้มันได้กลายเป็นเรื่องของคนทำมาหากินทั่วไปเรียบร้อยไปแล้ว มันไม่ใช่แค่เรื่องของคนมีเว็บไซต์อีกต่อไป

โดยเฉพาะวิชาหาคีย์เวิร์ดที่ประยุกต์ใช้ได้กับการตลาดทุกที่ ตราบใดที่มนุษย์ยังต้องพิมพ์คำค้นหาลงไปในกล่อง Search และคุณต้องการจะแซงหน้าคู่แข่ง คุณก็จำเป็นต้องรู้เรื่อง SEO ซึ่งนอกจากมันจะทำให้คุณเข้าใจการทำงานของ Google และการปรับแต่งเว็บไซต์ให้ค้นเจอง่าย รวมทั้งสินค้าและบริการที่คุณขาย

มันจะทำให้คุณเข้าใจเรื่องการหาคีย์เวิร์ดหรือคำที่ทุกคนใช้ค้นหาบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะบน Google บนเว็บขายของอย่าง Amazon eBay หรือแม้แต่การหาเงินกับ App บน Google Play และ iOS หลักการค้นหาที่มีอยู่ในวิชา SEO คือกุญแจสำคัญของการเข้าใจพฤติกรรมคนที่จะเข้ามาหาคุณ มันจะช่วยปูทางความสำเร็จในการหากินออนไลน์ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *