Million Dollar Pixel ทำให้ผมคิดออกว่าจะหาเงินล้านยังไง

เว็บไซต์นี้ใช้หลักการง่ายๆ แค่ขอคนละ 1 เหรียญต่อ 1 Pixel ซึ่งแต่ละ Pixel นี้ก็เป็น Banner โฆษณา jpeg ที่ลิงก์ไปยังเว็บของคนที่มาซื้อ บางคนซื้อมากบางคนซื้อน้อย แต่สุดท้ายทำให้วัยรุ่นอังกฤษอายุ 21 ปีคนนี้ที่กำลังหาเงินเรียน กลายเป็นเศรษฐีเงินล้านภายใน 1 ปี

ตั้งแต่ผมเห็นเว็บไซต์นี้ในปี 2007 มุมมองของการหาเงินล้านของผมก็เปลี่ยนทันที จากความคิดที่ว่าจะทำยังไงให้หาเงินล้านได้ กลายเป็น ผมจะหาเงินจากคน 2,000 คนด้วยกำไรคนละ 500 บาทได้อย่างไร (2,000 x 500 = 1 M. หรือ 1,000 x 1,000 = 1 M.) พอมองในมุมนี้มันทำให้ผมเห็นทันทีว่าเงินล้านมันไกลเกินเอื้อม มันทำให้การ ‘คิดใหญ่’ ง่ายขึ้น และจากนั้นมันเลยการเป็นหลักการคิดของผมที่ใช้ในการหาเงินออนไลน์ ไม่ว่าจะจากโฆษณาเว็บไซต์ ขายของออนไลน์ เปิดคอร์สสอนและขายหนังสือ e-book ออนไลน์ ชีวิตเปลี่ยนทันที และถ้าคุณคิดจะทำเว็บ Pixel เลียนแบบเว็บนี้นะ คิดให้ดี

เพราะหลายคนลองมาแล้ว แถมมีคนทำ Script นี้ออกมาขายเต็มไปหมด แต่สุดท้ายแล้วเว็บ 1 Million dollar pixel เป็นเว็บแรกและเว็บสุดท้ายที่จะหาเงินล้านได้กับการขาย Banner แบบนี้ ผมว่าใช้หลักการนี้แล้วคิดหาทางทำเงินของตัวเองง่ายกว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *