ระเบียบข้อห้าม eBay

กฏง่ายๆ ที่ไม่ต้องจำมากในการใช้ eBay มี 3 ข้อใหญ่ๆ ดังนี้เลยครับ

1. ห้ามมีการให้คะแนนกันเองระหว่างบัญชี (feedback score)

2. คุณสามารถใช้บัญชี eBay ที่ใดก็ได้ในโลก ไม่ผิดกฏ แต่เมื่อย้ายที่อยู่ใหม่ (ย้ายประเทศ) คุณจะต้องลงทะเบียนใหม่ให้เป็นประเทศนั้น

3. เมื่อขายสินค้าได้แล้ว นอกจากค่าธรรมเนียมการลงขายสินค้า เช่น การลงรูป การทำให้โฆษณาเด่นชัด ต่างๆ คุณจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้ eBay ที่เรียกว่า Final Value Fee ที่จะหักเป็นเปอร์เซ็นต์จากราคาที่คุณขายได้ ถ้าคุณไม่จ่าย eBay จะระงับการใช้งานของบัญชีคุณภายในประมาณ 1 เดือนหลังจากวันที่ขายได้

สินค้าต้องห้ามใน eBay

•    สิ่งมีชีวิต (ยกเว้นปลาเลี้ยงบางชนิด)
•    สินค้าลอกเลียนแบบ ของปลอม เช่น กระเป๋า และ นาฬกายี่ห้อดังต่างๆ
•    สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น CD, MP3, DVD ฯลฯ
•    ภาพยนต์, เพลง และซอฟท์แวร์ ที่เก็บไว้ในรูปแบบ CDR, DVDR ฯลฯ
•    ซอฟท์แวร์ OEM ที่แถมมากับเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่
•    อุปกรณ์ที่สามารถนำพาให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อื่นได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
•    ปืน และ อาวุธสงคราม
•    ตั๋วล็อตโต ล็อตเตอรี่
•    อุปกรณ์ช่วยการโจรกรรม หรือ ละเมิดสิทธิผู้อื่น
•    เครื่องสำอางใช้แล้ว
•    อุปกรณ์ดัดแปลงเครื่องเล่นเกมส์
•    เอกสารทางรัฐกาล
•    ยาเสพติด ยากล่อมประสาท
•    สารอันตราย หรือ สารมีพิษ
•    อวัยวะร่างกายของมนุษย์
•    ยาสูบ

และสินค้าแบรนเนมของปลอมทุกอย่าง (ต้องขายของแท้เท่านั้น) เพราะทาง eBay เขาจะมีเจ้าของเบรนด์ต่างๆ คอยนั่งเฝ้าอยู่ ซึ่งส่วนใหญ่เขาจะตรวจจับได้ภายใน 1 คืนเท่านั้น แล้วจะปิด listing ของคุณไปเลย ดังนั้น ถ้าจะขาย คุณก็จะต้องแสดงภาพใบเสร็จหรือ certificate ที่แสดงว่าเป็นของแท้ด้วยทุกครั้ง เพราะ eBay จะคิดเสมอว่าคนไทยขายของปลอม ถ้าคุณดื้อที่จะลงขายของปลอมหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นที่เว็ฺบในเครือของ eBay อื่นๆหรือ eBay ต่างประเทศ คุณจะถูกยกเลิกบัญชีไปเลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *